Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,
i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.
Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,
upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.
Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,
jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi
i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca,
jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego
i najbardziej współczującego Przyjaciela.
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,
w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.
Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości.
Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca
i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy,
pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie
i posiadania Cię w wieczności. Amen.

św. Józef Sebastian Pelczar

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dusza, która ufa …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

ulotne piękno stworzenia, czyli wszystko bzdura …

Z przygotowywanej III części „Mów do ludzkich sumień – 3. Boże Miłosierdzie.”:


Całe piękno materialnego, stworzonego świata jest dla człowieka ostatecznie niesatysfakcjonujące. Jest ono ulotne, przemijające, nietrwałe. A poza tym … zawsze można spotkać coś piękniejszego. Człowiek zaś jest stworzony do kontemplacji piękna wiecznego, ostatecznego, nieprzemijającego.

Dlatego mógł powiedzieć święty Augustyn: „stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie”.

Ułudą i pogonią za nicością jest szukanie zaspokojenia w bytach doczesnych, materialnych, przemijających.

Ma więc rację Kohelet kiedy mówi:

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością.

Chociaż dosłowne tłumaczenie hebrajskiego oryginału jest o wiele bardziej dosadne:
Absencja sensu, i wszystko bzdura!” (Kohelet 1,2 )

ulotne piękno


A w międzyczasie zapraszam do nabycia:

1 – „Mów do ludzkich sumień” można ją zamówić tutaj: mow.kazania.org
2 – „Mów do ludzkich sumień 2. Wiara, nauka i Prawda” można zamówić tutaj: www.mow2.kazania.org

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zaproszenie …

WNIBOWSTĄPIENIEjpg

Chrystus –  wstępując do nieba – zaprasza nas tam, gdzie dla każdego z nas Ojciec przygotował miejsce …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zawierzenie …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Mów do ludzkich sumień – 2.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wszyscy potrzebujemy Bożego Miłosierdzia

Biała Niedziela, kończąca oktawę Wielkanocy, jest obchodzona, jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W sposób spontaniczny wierni oddawali szczególnie cześć Miłosierdziu w tę niedzielę już od czasu II wojny światowej. Oficjalnie święto to, listem na Wielki Post w 1985 roku ustanowił najpierw w swojej diecezji metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

Następnie inni biskupi wprowadzali święto w swoich diecezjach. W roku 1995, na prośbę Episkopatu, Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchodzenie tego święta we wszystkich diecezjach Polski, przy zachowaniu przepisów liturgicznych obowiązujących w tym dniu. Oczywiście takie świętowanie Białej Niedzieli swój początek ma w objawieniach s. Faustyny.

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) – powiedział do niej Pan Jezus. Te i podobne słowa powtarzają się w Dzienniczku przynajmniej 14 razy. Jak bardzo przesłanie zawarte w objawieniach s. Faustyny jest aktualne, pokazują słowa z encykliki Dives in misericordia. Jan Paweł II pisze: „Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie »miłosierdzie« jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem”.

Aby dostąpić Miłosierdzia Bożego, trzeba najpierw w Niego uwierzyć, ale i uznać samemu, że ja tegoż Miłosierdzia Bożego potrzebuję …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kilka myśli na temat Bożego Miłosierdzia …

I.
W nieskończonym Oceanie Bożego Miłosierdzia wszystko zło utonie. Chciej się tylko w Nim zanurzyć!


II.
„Ojcze, w nieskończonym Oceanie Twojego Miłosierdzia zanurzam się cały, wraz ze wszystkimi, których kocham, a szczególnie z tymi, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem.”

Przebacz popełnione grzechy, napraw wyrządzone krzywdy, ulecz zadane rany. Ty jesteś Zdrowiem i Życiem. Ty jesteś Dobrocią i Życzliwością. Ty jesteś Miłością i Miłosierdziem.

III.
Cały świat może liczyć ostatecznie, tylko i wyłącznie na Miłosierdzie Boże.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy w swoim życiu zanurz się ze wszystkim w Bożym Miłosierdziu.

IV.
K.  Odwróć swe oblicze od moich grzechów. 

 W.  I zmaż wszystkie moje przewinienia.

W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

V.
Tak na dobrą sprawę, to Boże Miłosierdzie jest Bożą sprawiedliwością, ale także Boża sprawiedliwość jest Bożym Miłosierdziem. W Bogu wszystko jest Jednością.

Bóg nie może być niesprawiedliwy, bo nie byłby Bogiem, ale też nie może być niemiłosierny, bo i wtedy nie byłby Bogiem.

Tylko, że ani Boża Sprawiedliwość, ani Boże Miłosierdzie nie są tym, co my przez to rozumiemy. Nie są ani ludzką sprawiedliwością ani ludzkim miłosierdziem.

Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że nasza ludzka zdroworozsądkowa logika przyłożona do rzeczywistości Bytu Transcendentnego po prostu się załamuje i rozlatuje w kawałki.

VI.
Czyściec to nic innego, jak Miłosierdzie Boże oczyszczające, odnawiające i leczące ze wszystkich egoizmów i wszystkich zranień, jakie sobie w życiu sam zadałem.

VII.
Co jest największą siłą we wszechświecie, siłą stwarzającą, odnawiającą, leczącą i oczyszczającą?

Tą siłą – będącą źródłem wszelkiego życia – jest Miłosierdzie Boże.

Zanurz się w tym Miłosierdziu Bożym, a wszystko w tobie zostanie uzdrowione, odnowione, oczyszczone i przywrócone do życia.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kilka myśli z nowej książki

Tylko ty możesz coś zrobić z darem wiary, którą otrzymałeś na Chrzcie Świętym.  Żeby jej nie utracić trzeba ją rozwijać i pogłębiać.

Ale tego dokonać możesz jedynie ty sam, świadomym wysiłkiem. Jeśli jej nie rozwiniesz i nie będziesz pogłębiał, ona obumrze…

Mam nieodparte wrażenie, że „ktoś” przez całe lata zniechęcał nas do samodzielnego, pogłębionego i krytycznego myślenia, – zmuszając do zajmowania się rzeczywistością tylko w sposób powierzchowny – właśnie po to, aby nami łatwo manipulować.

Im mniej samokrytyczne jest twoje myślenie, im bardziej bezmyślnie poddajesz się manipulacji mass-mediów, tym bardziej jesteś zniewolony, tym bardziej cierpisz i tym bardziej niezadowolony jesteś ze swojego życia.

Kiedy rozum śpi, wtedy budzą się demony.

I to właśnie dzieje się dookoła nas… rozum śpi, a grasują demony …

I to coraz groźniejsze, coraz bardziej aroganckie i nieprzebierające w środkach …

Jeśli twój rozum jest uśpiony, to w żadnym przypadku nie oglądaj TV, nie czytaj gazet takich jak: Wyborcza, Newsweek, Times, Fakty, bo nie potrafisz obronić się przed demonami.

Jedyny ratunek, to OBUDZIĆ ROZUM!!!

Zło nie posługuje się rozumem, jest anty-logiczne i destruktywne. To dobro jest rozumne, logiczne i konstruktywne.

Przyjaciółmi nie są ci, którzy ci schlebiają, lecz ci, którzy w prawdzie i z miłością ukazują ci twoje słabości i błędy, o których niejednokrotnie nie wiesz.” – Jezus do Alicji Lenczewskiej.

                Jezus zwracając się do Szymona Piotra mówił:

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci

(Łk 22,31-32). To się właśnie dzieje, Kościół jest przesiewany jak pszenica…

Dziś sterują̨ nami potęgi finansowe i medialne. W praktyce to właśnie te siły rządzą̨ światem, dyktują̨, co człowiek ma robić́, w co ma wierzyć. Media interpretują nawet to, co mówi papież i czego naucza Kościół. Interpretacją tego wszystkiego nie zajmują się już teolodzy ale media. A my bezmyślnie pozwalamy by nami sterowano”. – Kard. Robert Sarah

Na całym świecie znalazło-by się może 100 ludzi, którzy naprawdę nienawidzą Kościoła Katolickiego, ale jest na pewno wiele milionów tych, którzy nienawidzą swojej fałszywej wizji kościoła.” – Abp. Fulton Sheen

Obserwując to. co dzieje się z chrześcijanami we współczesnym świecie: prawie całkowity kolaps katolicyzmu – czy szerzej chrześcijaństwa – na Zachodzie, niebezpieczeństwo ze strony fanatycznego Islamu, prześladowanie chrześcijan nawet w krajach od tysiącleci chrześcijańskich (Francja, Anglia, Irlandia), coraz bardziej radykalizujący się subiektywizm i relatywizm moralny (także w naszej ojczyźnie), często zadaję sobie pytanie, które Chrystus zadał właśnie w Ewangelii św. Łukasza.

                „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”.

Kilka przeszkód utrudniających czy nawet uniemożliwiających wiarę:

  • zanik poczucia grzechu, a co za tym idzie pycha i zadufanie,
  • rozwodnienie i rozmycie języka, pojęć takich jak prawda i fałsz, dobro i zło, cnota i grzech,
  • lenistwo i egzystencjalny bezwład,
  • otwarta nienawiść i pogarda okazywana wierzącym.
  • zniechęcenie spowodowane zbyt wygórowanymi wymaganiami moralnymi,
  • brak lub poważne luki w religijnym wykształceniu,
  • kapryśna mentalność, wyrażająca się w przekonaniu, że wszystko mi się należy, a ja – ze swej strony – do niczego nie jestem zobowiązany,
  • polityczna poprawność”, która nakazuje mi „nie wychylać się” i nie narażać na szykany,
  • brak lub zaniedbania w osobistej modlitwie, które prowadzą do uśpienia wiary.

Po więcej przemyśleń i refleksji dotyczących wiary zapraszam do mojej nowej książki

Mów do ludzkich sumień 2. Wiara i nauka, a Prawda”. Do nabycia w niedziele w parafialnym sklepiku, a w tygodniu w zakrystii.

Ks. Kazimierz SDS

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień 1 i 2”

Aby zamówić książkę pierwszą „Mów do ludzkich sumień” kliknij: http://mow.kazania.org/ – strona zamówienia. Po wypełnieniu formularza skontaktuję się z Tobą.

Okładka pierwszej książki, „Mów do ludzkch sumień”.

Aby zamówić książkę drugą „Mów do ludzkich sumień – 2. Wiara i nauka, a Prawda” kliknij: http://www.mow2.kazania.org/– strona zamówienia. Po wypełnieniu formularza skontaktuję się z Tobą.

Okłądka drugiej książki, „Mów do ludzkich sumień 2. Wiara i nauka, a Prawda”.

Z ofiar złożonych pomagamy dwóm organizacjom:

· „Dada Maisha Chekechea Centre” czyli szkołę dla sierot w Morogoro w centralnej Tanzanii, i

· „Centre Humanitaire de Santé pour les Enfants Pauvres”, czyli szpitalik dla dzieci w Moroni na wyspach Komorach, na Oceanie Indyjskim.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz