Wieża Babel

Przyczyną tej całej totalnej wojny, jaką obecnie obserwujemy, jest po prostu totalne pomieszanie języków. Jest to druga w historii ludzkości Wieża Babel. Zobaczymy to na przykładzie tylko kilku słów. Wybiorę trzy słowa:
Prawda,
Miłość,
Tolerancja.

Dla mnie – i jak sądzę dla wielu z wierzących – słowa Prawda i Miłość są tożsame. A ich źródło (i ostateczny sens) znajduje się w Słowie Bożym. Święty Jan w swoim pierwszym Liście mówi bowiem: „Bóg jest Miłością”. Chrystus mówi o sobie, „Ja jestem Prawdą”. Prawda więc i Miłość to jedno i to samo, to Bóg, Który jest Prawdą i Miłością, i Życiem, i Istnieniem. Nie ma Prawdy bez Miłości, ale też nie ma Miłości bez Prawdy.

A jakie jest obiegowe rozumienie słowa „prawda”? Prawdą jest to, co ja za prawdę uważam. Nie ma prawdy absolutnej, jedynej, niepodważalnej. Nie ma prawdy, której się z pokorą szuka, do której się dochodzi. Jest prawda którą każdy tworzy na własny użytek. Bo przecież liczy się moje zdanie, moje subiektywne przekonanie. I każdy ma prawo do wyrażania swoich własnych opinii i poglądów. Nie ma wzorca prawdy. A prawdą jest to, co w danej chwili jest dla mnie bardziej użyteczne, łatwiejsze, wygodniejsze.

Jakie jest obiegowe rozumienie słowa „miłość”? Najczęściej to jedynie uczucie, czasami stan zauroczenia, czy fascynacji. A czasami wprost, tylko fizyczna czy biologiczna aktywność, Czyli po prostu seks.

No i w końcu słowo „tolerancja”.
Słowo „tolerancja” – jak mówi Arcybiskup Marek Jędraszewski- „w Piśmie Świętym nie ma słowa »tolerancja«. Jest Miłość budowana na Prawdzie wymagającej, domagającej się odwagi, wzywającej do świadectwa, niekiedy pełnego mocy i zarazem pokory.”

Dla mnie słowo to podchodzi od łacińskiego tolerare = znosić z przykrością.
W przekonaniu zaś obiegowym, być tolerancyjnym, to nic innego jak być wyznawcą słynnego powiedzenia „róbta co chceta”.

A co powiedzieć o słowach: „grzech” i „cnota”, „dobro” i „zło”, „uczciwość” i „podłość”? Tu tworzy się rzeczywiście absolutna Wieża Babel.
Przy takim pomieszaniu podstawowych pojęć nie dojdziemy nigdy do konsensusu.
I obawiam się, że – po ludzku sądząc – nie ma wyjścia z tej sytuacji.
Co jest jednak niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. I chyba tylko On musi to rozwiązać. Może właśnie tak, jak w przypadku pierwszej Wieży Babel?

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Dodaj komentarz

bez sensu

Życie bez Boga to życie bez sensu, bo przecież Bóg jest ostatecznym sensem wszystkiego.

Usilnie próbujemy zapełnić byle czym pustkę po Bogu w naszym życiu i to nic nie daje…
… bezsens pozostaje bezsensem.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

skąd się bierze niewiara ?

Kto nie umie przyjąć odpowiedzialności za swoje grzechy, ten najczęściej będzie się buntował, oskarżał i obarczał odpowiedzialnością za wszystko zło i wszystkie nieszczęścia świata: Pana Boga, księży, kościół, Rydzyka i kogo tam jeszcze …

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

40 rocznica

 

W najbliższą niedzielę 9 czerwca świętować będziemy 40 rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Nowego Targu. Centralnym wydarzeniem będzie uroczysta Msza Święta o godz. 10.00 sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego na nowotarskim Rynku. Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach jubileuszu.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Duchu Święty „przyjdź z pomocą mojej słabości”.

Psalm 36

Przewrotność grzesznika i dobroć Boga

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)

W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.

Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.

Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.

Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

O Boże, opiekunie i miłośniku niewinności, kieruj serca Twoich sług do siebie, Abyśmy  uwolnieni od ciemności niewiary nigdy nie zboczyli ze światła Twojej prawdy. Przez Chrystusa naszego Pana.
– Amen.

Podobny obraz

Opublikowano Pismo Święte, Refleksje | Dodaj komentarz

modlitwa …

Pan nasz, Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, prowadzi nas do domu, na wieczne pastwiska przez niepewność tej ziemskiej podróży.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Miłosierdzie Boże

Czujesz się zagubiony, upodlony, brudny i niegodny? Czujesz się wielkim grzesznikiem? To właśnie dla Ciebie jest to objawienie Bożego Miłosierdzia.

dno …

Sam dotarłeś na dno swojej nędzy i grzechu, ale sam się z niego nie podniesiesz. Na pewno potrzebujesz Bożego Miłosierdzia.

napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię. . . dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia.” (Dz 1275)

Div Mercy 4

 

Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.” (Dz 1728)

Opublikowano Miłosierdzie, Refleksje | Dodaj komentarz