skąd się bierze niewiara ?

Kto nie umie przyjąć odpowiedzialności za swoje grzechy, ten najczęściej będzie się buntował, oskarżał i obarczał odpowiedzialnością za wszystko zło i wszystkie nieszczęścia świata: Pana Boga, księży, kościół, Rydzyka i kogo tam jeszcze …

Reklamy
Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

40 rocznica

 

W najbliższą niedzielę 9 czerwca świętować będziemy 40 rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Nowego Targu. Centralnym wydarzeniem będzie uroczysta Msza Święta o godz. 10.00 sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego na nowotarskim Rynku. Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach jubileuszu.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Duchu Święty „przyjdź z pomocą mojej słabości”.

Psalm 36

Przewrotność grzesznika i dobroć Boga

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)

W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.

Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.

Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.

Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

O Boże, opiekunie i miłośniku niewinności, kieruj serca Twoich sług do siebie, Abyśmy  uwolnieni od ciemności niewiary nigdy nie zboczyli ze światła Twojej prawdy. Przez Chrystusa naszego Pana.
– Amen.

Podobny obraz

Opublikowano Pismo Święte, Refleksje | Dodaj komentarz

modlitwa …

Pan nasz, Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, prowadzi nas do domu, na wieczne pastwiska przez niepewność tej ziemskiej podróży.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Miłosierdzie Boże

Czujesz się zagubiony, upodlony, brudny i niegodny? Czujesz się wielkim grzesznikiem? To właśnie dla Ciebie jest to objawienie Bożego Miłosierdzia.

dno …

Sam dotarłeś na dno swojej nędzy i grzechu, ale sam się z niego nie podniesiesz. Na pewno potrzebujesz Bożego Miłosierdzia.

napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię. . . dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia.” (Dz 1275)

Div Mercy 4

 

Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.” (Dz 1728)

Opublikowano Miłosierdzie, Refleksje | Dodaj komentarz

Wielki Post – leczenie z grzechu

Niestety, podstawowym problemem naszych czasów jest niezdolność uznania grzechów. Nie chcemy o grzechu ani mówić, ani słuchać. Wyeliminowaliśmy to słowo z naszego słownika, a każdą wzmiankę na ten temat uznajemy za osobisty i personalny atak na naszą wolność. Św. Jan Paweł II mówił wprost, że „największym grzechem naszych czasów jest pełne pychy przekonanie, że nie mamy grzechów.”

Skąd wzięła się taka postawa, skąd to pełne pychy przekonanie o własnej bezgrzeszności? Stoi za tym na pewno lansowana i promowana przez „świat” idea „TOLERANCJI”. Wszystko musi być tolerowane, akceptowane, uznawane i pochwalane. Jest to związane z szeroko rozprzestrzenionym przekonaniem wyrażającym się w słowach: „mam prawo robić co mi się podoba i nikt nie ma prawa mnie krytykować”.

A rekolekcje są właśnie czasem, kiedy staję w pokorze przed Bogiem i mówię uczciwie: „jestem człowiekiem słabym i grzesznym i tylko Ty Boże możesz mnie uzdrowić, tylko Ty Panie możesz mnie wyleczyć i przywrócić mi pierwotną niewinność dziecka Bożego.”

To wcale nie znaczy, że mam się biczować i żyć w ustawicznym lęku i strachu, ale jedynie, że mam po prostu być uczciwym realistą i uznając swoje plusy, widzieć także moje własne ułomności i słabości.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień”

Książka „Mów do ludzkich sumień” jest już gotowa do druku. Jeśli drukarnia zdąży zrobić skład i ostateczną korektę, to najprawdopodobniej na Wielkanoc będzie gotowa .

Poniżej jej pierwsza i ostatnia strona okładki …

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz