Duchu Święty „przyjdź z pomocą mojej słabości”.

Psalm 36

Przewrotność grzesznika i dobroć Boga

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)

W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.

Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.

Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.

Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

O Boże, opiekunie i miłośniku niewinności, kieruj serca Twoich sług do siebie, Abyśmy  uwolnieni od ciemności niewiary nigdy nie zboczyli ze światła Twojej prawdy. Przez Chrystusa naszego Pana.
– Amen.

Podobny obraz

Reklamy
Opublikowano Pismo Święte, Refleksje | Dodaj komentarz

modlitwa …

Pan nasz, Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, prowadzi nas do domu, na wieczne pastwiska przez niepewność tej ziemskiej podróży.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Miłosierdzie Boże

Czujesz się zagubiony, upodlony, brudny i niegodny? Czujesz się wielkim grzesznikiem? To właśnie dla Ciebie jest to objawienie Bożego Miłosierdzia.

dno …

Sam dotarłeś na dno swojej nędzy i grzechu, ale sam się z niego nie podniesiesz. Na pewno potrzebujesz Bożego Miłosierdzia.

napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię. . . dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia.” (Dz 1275)

Div Mercy 4

 

Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.” (Dz 1728)

Opublikowano Miłosierdzie, Refleksje | Dodaj komentarz

Wielki Post – leczenie z grzechu

Niestety, podstawowym problemem naszych czasów jest niezdolność uznania grzechów. Nie chcemy o grzechu ani mówić, ani słuchać. Wyeliminowaliśmy to słowo z naszego słownika, a każdą wzmiankę na ten temat uznajemy za osobisty i personalny atak na naszą wolność. Św. Jan Paweł II mówił wprost, że „największym grzechem naszych czasów jest pełne pychy przekonanie, że nie mamy grzechów.”

Skąd wzięła się taka postawa, skąd to pełne pychy przekonanie o własnej bezgrzeszności? Stoi za tym na pewno lansowana i promowana przez „świat” idea „TOLERANCJI”. Wszystko musi być tolerowane, akceptowane, uznawane i pochwalane. Jest to związane z szeroko rozprzestrzenionym przekonaniem wyrażającym się w słowach: „mam prawo robić co mi się podoba i nikt nie ma prawa mnie krytykować”.

A rekolekcje są właśnie czasem, kiedy staję w pokorze przed Bogiem i mówię uczciwie: „jestem człowiekiem słabym i grzesznym i tylko Ty Boże możesz mnie uzdrowić, tylko Ty Panie możesz mnie wyleczyć i przywrócić mi pierwotną niewinność dziecka Bożego.”

To wcale nie znaczy, że mam się biczować i żyć w ustawicznym lęku i strachu, ale jedynie, że mam po prostu być uczciwym realistą i uznając swoje plusy, widzieć także moje własne ułomności i słabości.

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień”

Książka „Mów do ludzkich sumień” jest już gotowa do druku. Jeśli drukarnia zdąży zrobić skład i ostateczną korektę, to najprawdopodobniej na Wielkanoc będzie gotowa .

Poniżej jej pierwsza i ostatnia strona okładki …

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Mów do ludzkich sumień

W przygotowaniu książka:

Kiedyś w nocy -nie mogąc spać- usłyszałem wewnętrzny głos mówiący: „pisz do ludzkich sumień”. Zebrałem, więc zapiski (niewielką część), które prowadzę od ponad 30 lat i umieściłem je poniżej. Chciałem poruszyć przede wszystkim moje własne sumienie.

Książka jest już napisana, trwa korekta i przygotowanie do druku. Prawdopodobnie na Wielkanoc będzie gotowa.

To na razie jeden z projektów okładki:

Strona tytułowa 3

i przykładowa strona:

strona1

  1.    cywilizacja rozkapryszonych dzieci

Żyjemy w cywilizacji rozkapryszonych dzieci. Takie dzieci nie myślą o tym, co jest dobre a co złe, ale co jest przyjemne a co bardzo przykre. Wybierają więc tylko to co jest przyjemne, a odrzucają to co jest przykre. Nie stawiamy sobie wymagań, bo jesteśmy leniwi i rozpieszczeni przez dobrobyt, w którym żyjemy.

Cel nadrzędny, jaki bardzo często sobie stawiamy to jedynie:

– dobre samopoczucie,
– wygoda,
– dostatek,
– materialny sukces,
– kariera,
– święty spokój

i dlatego mamy rozwodnioną wykładnię wiary, rozmydlone przykazania, nijaką moralność i w końcu … byle jakie życie…

  1.    złudzenia

Chrystus przyszedł na świat, aby nam przynieść wyzwolenie z niewoli grzechów, tylko, że uważamy, iż nie mamy grzechów i dlatego ani wyzwolenia, ani Chrystusa nie potrzebujemy. A w ogóle to mówienie nam o grzechach jest uważane za obrazę naszej ludzkiej godności!!!

  1.    diabeł

Stara się nam zapewnić jak największy komfort życia …w grzechu.

Nikt tak jak diabeł nie stara się nas zapewnić o Miłosierdziu Bożym, ale jednocześnie (grzecznościowo) zapominając przypomnieć o konieczności nawrócenia …, bo to bardziej chwytliwe i jemu przynosi bezpośrednie korzyści … Płytka i powierzchowna dobroczynność, sentymentalna miłość bliźniego, krzykliwa sprawiedliwość społeczna, miłosierdzie bez prawdy … itp. zmyłki i taniutkie chwyty reklamowe byle tylko wywieść człowieka w pole … to też jego (diabła) wymysł. A my, biedni ludzie tworzący sobie „etykę dyktowaną przez kaprysy” dajemy się na te taniutkie chwyty nabrać pod płaszczykiem rzekomego „miłosierdzia”, miłosierdzia bez nawrócenia i pokuty.

  1.    dialog

„Z diabłem się nie dyskutuje, a tym bardziej nie próbuje się z nim wchodzić w tak zwany dialog”. Próbowali to robić pierwsi rodzice, którzy w efekcie „ulegli szatańskiej iluzji, a przez to weszli w konflikt z Bogiem i sprowadzili na siebie cierpienia i śmierć (…) Nigdy by do tego nie doszło, gdyby od razu jednoznacznie i zdecydowanie powiedzieli kusicielowi »Nie!«. W Piśmie Świętym nie ma słowa tolerancja. Jest miłość budowana na prawdzie wymagającej, domagającej się odwagi, wzywającej do świadectwa, niekiedy pełnego mocy i zarazem pokory.” – Arcybiskup Marek Jędraszewski

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

modlitwa …

Prawdziwa modlitwa to zanurzenie w Bożej obecności, w Bożym istnieniu, kiedy znika moje ja, moje uczucia, moje wyobrażenia i pozostaje jedynie Ten, Który jest przedmiotem i celem, i ostatecznym sensem modlitwy, Ten Który jest Nienazywalny.

Image result for modlitwa

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz