Książka warta przeczytania – André Daigneault,  „Droga niedoskonałości”

Okadka_droga.indd„Czy nie masz czasami poczucia, że między twoją duchową kondycją a wymaganiami Ewangelii jest przepaść…? Nad tą przepaścią Jezus zbudował most łaski, zachęcając, abyś szedł za Nim drogą pokory, w duchowym ubóstwie, pielgrzymując jakby we mgle – w mroku wiary… Pochylając się nad naszymi codziennymi troskami i słabościami. Autor przekazuje w swojej książce mądrość i doświadczenie świętych oraz przytacza wypowiedzi współczesnych świadków wiary. Wszystko to sprawia, że książka ta jest pełna nadziei i tchnie świeżością żywej wiary. Ta książka naprawdę cię poruszy i pocieszy.”

Droga niedoskonałości – do kupienia

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Chrystus Królem …

obraz_chrysta_krolaJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszych rodzinach i naszych sercach, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata! Niech Królestwu Twojemu nie będzie końca … AMEN

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

jesteś Polakiem i …

klękaj tylko przed Bogiem …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

ostrzeżenie dla średnio-zamożnych i dobrze urządzonych …

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

(Mt 9,12-13, Mk 2,17, Łk 5, 31-32)

Chrystus przyszedł do pogubionych, chorych, nie mających żadnych praw i nic do powiedzenia, do zrozpaczonych, bezsilnych i bezradnych, do opuszczonych, samotnych, nieprzystosowanych do życia, do tych, którymi inni pogardzają …, do ludzi z marginesu, do odrzuconych, lekceważonych i zapomnianych, do wyrzutków społecznych i do grzeszników … a nie do tych, którzy się dobrze mają …

Warto tym pamiętać !!!, bo my byśmy chcieli stworzyć sobie wygodny i przyjazny
– katolicyzm, przykrojony na naszą miarę, w którym czulibyśmy się dobrze i komfortowo …
– katolicyzm z naszą „uładzoną” pobożnością, z naszymi modlitwami i ugrzecznioną moralnością …
– katolicyzm „sprawiedliwych” i „zdrowych”, w którym nieprzyjemnym zgrzytem są biedacy, grzesznicy, ludzie bezradni i nieprzystosowani do życia, ludzie chorzy na duszy i wyrzutki społeczne …
– katolicyzm, w którym raczej gotowi jesteśmy składać ofiary niż być miłosierni …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

smutek …

Wtedy kiedy cierpisz i jesteś zagubiony, smutny, bezbronny, zniechęcony … właśnie wtedy jesteś najbliżej Boga, albo raczej wtedy Bóg jest najbliżej ciebie.

Nie uciekaj od Niego …

bol

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Przewodnik dla zniechęconych Spowiedzią i Mszą Świętą …

„Dla kogo przewodnik ten został napisany? Autor miał po prostu przed oczyma zwykłego śmiertelnika, człowieka pogrążonego w codzienności, zabieganego, zatroskanego, zmęczonego, a przede wszystkim zniechęconego Spowiedzią i Mszą św. Optymalnym czytelnikiem może być ktoś, kto wiele lat temu odszedł od Spowiedzi i nie chodzi na Mszę św., bo go dostatecznie znudziła …”

O. Tomasz Pawłowski OP, „Przewodnik dla zniechęconych Spowiedzią i Mszą Świętą …”

na-zniecheconych

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Świętość – bp Grzegorz Ryś

Tego warto posłuchać …

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz