ostateczne przeznaczenie człowieka …

„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” (1Kor 2;9)

Dlaczego? bo nie da się wyrazić, czy wyobrazić pełni ISTNIENIA w Bogu.
Bóg stworzył wszystko aby istniało. Każdemu bytowi udzielił coś z siebie, udzielił mu cząstkę swego istnienia. Inaczej otrzymali aniołowie, inaczej człowiek, inaczej zwierzęta, czy rośliny.

Ale każde stworzenie otrzymało od Boga, jako największy dar „odrobinę istnienia”. (I nie ma w naturze śmiercionośnego jadu -cyt.). I każde stworzenie zostało powołane do udoskonalania tego istnienia, do coraz głębszego i ściślejszego łączenia się z ISTNIENIEM BOGA.

Niestety grzech pierworodny i wszystkie nasze grzechy osobiste oddalają nas od tego ideału, od istnienia z Bogiem i w Bogu. Obecnie tylko partycypujemy cząstkowo i gdyby nie Miłosierdzie Boże oddalalibysmy się coraz bardziej w kierunku nieistnienia, w kierunku zła (i dlatego istnienie jest dobrem, a jego negacja lub prywacja jest złem – Malum privatio bonum est). Zło jest więc zniszczeniem (nawet tylko cząstkowym) istnienia. Nie jest więc przyczyną zła (uszczuplenia w istnieniu) Bóg, bo być nie może. To byty rozumne i wolne (aniołowie i człowiek) niszczą w sobie Boże istnienie, „tworzą” zło, poprzez swoje wolne i egoistyczne wybory.

Bóg więc, aby nas zawrócić z tej drogi donikąd sam wcielił się i stał się stworzeniem, aby w nas -zniszczone- istnienie uzdrowić, aby nam przywrócić pełnię swojego istnienia. I to jest nasze ostateczne powołanie, nasza ostateczne przeznaczenie. To, o czym pisze św. Paweł w pierwszym Liście do Koryntian, to czego ani zobaczyć, ani usłyszeć, ani zrozumieć czy wyrazić nie można, to właśnie pełnia ISTNIENIA.

To jest właśnie niebo; miłość, szczęście, dobro, piękno wieczne. Unum et Verbum, et bonum, et pulchrum convertutntur. To jest partycypacja w pełni ISTNIENIA, istnienie w Bogu. To jest też powód dla którego, Chrystus może powiedzieć: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy„. Istotą bowiem Boga, Ojca, Syna i Ducha Świetego jest to samo, czyli ISTNIENIE. I do tej jedności w ISTNIENIU (dla człowieka niewyobrażalnej, ludzkimi słowami niewyrażalnej) powołuje nas Bóg.

Informacje o komory

Absolutely not important
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.