Miesięczne archiwum: Maj 2015

„przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zagubieni jesteście …”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

zmarnować swoje życie dla Chrystusa

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9:24-25) Co znaczy stracić, zmarnować … Czytaj dalej

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Psalm 88 – w ciężkim doświadczeniu

To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53) Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa I Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, * żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

Duchu Święty … przyjdź!

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.” (Rz 8:26) Duchu Święty uznaję moją całkowitą nieudolność, słabość, nicość … Czytaj dalej

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Czyściec …

Czyściec jest stanem głębokiego, oczyszczającego żalu, już nie za same popełnione grzechy, które przez Miłosierdzie Boże zostały odpuszczone i darowane, ale jest to żal za wyrządzone innym krzywdy i szkody, których nie umieliśmy (lub nie chcieliśmy) naprawić w czasie naszego ziemskiego … Czytaj dalej

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Psalm 39

Modlitwa chorego Stworzenie zostało poddane marności… ze względu na Tego, który je poddał w nadziei (Rz 8, 20) Ant. Wzdychamy z głębi serca / oczekując odkupienia naszego ciała. Rzekłem: „Będę pilnował dróg moich, * abym nie zgrzeszył językiem, Nałożę na … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz