Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

ciasna brama

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

Psalm 23(22)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

jeśli Bóg z nami …

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

złudzenia …

Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy – „fanatykami”, wierzący – „durniami”, Spowiedź święta – „wynalazkiem klechów”, Eucharystia … Czytaj dalej

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz