boję się spowiedzi …

Bardzo często jest to tylko wymówka, czasami raczej lęk przed swoimi grzechami, a nie przed spowiedzią, ale czasami …. jednak …

Opublikowano Refleksje, Sakramenty | Dodaj komentarz

Deus homo factus est ….

Bóg stał się człowiekiem, ku zadziwieniu natury,
Wszechświat jest odnowiony, przez królującego Chrystusa.

bn-latin-2

Życzmy sobie tego właśnie zadziwienia wraz z całą naturą, odnowienia naszego życia przez królującego Chrystusa, ale i po prostu BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

pornografia – jakie spustoszenie czyni w mózgu?

Wstrząsający film na temat szkód spowodowanych przez uzależnienie od pornografii:

Pornografia to narkotyk, który prowadzi do uzależniającej, neurochemicznej pułapki.

„Około 90 proc. małżeństw, które spotykam, które mają problemy małżeńskie, ma także problemy z pornografią.”

„Jest to równie lub może nawet bardziej destrukcyjne niż silne narkotyki.”

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Informacje na temat pomocy duchowej ze strony egzorcysty

– najbardziej aktualne dane o egzorcystach

KURIA METROPOLITALNA,
Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

tel.: +48 12 628 81 00,
+48 12 628 81 01,
+ 48 12 429 47 74
+48 12 429 47 49
fax.: +48 12 429 46 17

www.diecezja.pl

Egzorcysta w archidiecezji krakowskiej


O. Mirosław Lipowicz CSsR, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy, egzorcysta Archidiecezji Krakowskiej

kontakt:

Dom Rekolekcyjny Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Zamoyskiego 56
33-523 Kraków
tel. 12/656 29 10;


Ponadto wyznaczone są dyżury w sprawach pomocy ludziom dotkniętym okultyzmem w Sekretariacie Ewangelizacji w Krakowie

– więcej na stronie www.se.ofm.krakow.pl w części : „dyżury ojców”  – Grzegorz Bacik oraz
http://egzorcyzmy.katolik.pl/archidiecezja-krakowska/
http://www.sekretariatewangelizacji.pl/

Modlitwa o uzdrowienie

MSZA ŚWIĘTA połączona z adoracją i Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE pod przewodnictwem Wspólnoty Jezusa Miłosiernego „MISERICORDIA” odprawiana jest w 1. sobotę każdego miesiąca roku szkolnego w kościele Księży Pallotynów pw. Matki Bożej Pocieszenia Kraków – ul. Bulwarowa 15.– o godz. 15.

POSŁUGA INDYWIDUALNEJ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE – czyli pomoc w osobistym spotkaniu się z Jezusem Chrystusem jako Zbawicielem – świadczona bliźnim w szczególnych utrapieniach jest wydarzeniem na wskroś religijnym; nie ma nic wspólnego z „seansem” czy „zabiegiem”, którego celem byłoby pozyskanie mocy Bożej do spełnienia ludzkich życzeń lub pragnień. Jest przyłączeniem się Wspólnoty do trwającego już błagania kogoś, kto chce spełniać wolę Boga, a jest świadom, że bez specjalnej Jego pomocy nie przemoże słabości (choroby duszy lub ciała), w której się znalazł.

KONIECZNYM WARUNKIEM przybycia na modlitwę wstawienniczą do Wspólnoty „MISERICORDIA” jest WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE. Można go dokonać wyłącznie telefonicznie. Wspólnota pełni w tym celu specjalny dyżur w piątek (od października do czerwca) w godz. 11.00 – 14.30 pod telefonem 012 645 21 20.

Modlitwy i Msze św. Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie poza Krakowem koło Kalwarii Zebrzydowskiej

Każdy czwarty czwartek miesiąca od godz.18.00

Msze św. odprawiane w kościele na ul. Reformackiej 4 (przy klasztorze OO. Franciszkanów Prowincji M.B. Anielskiej

Opublikowano Miłosierdzie | Dodaj komentarz

Książka warta przeczytania – André Daigneault,  „Droga niedoskonałości”

Okadka_droga.indd„Czy nie masz czasami poczucia, że między twoją duchową kondycją a wymaganiami Ewangelii jest przepaść…? Nad tą przepaścią Jezus zbudował most łaski, zachęcając, abyś szedł za Nim drogą pokory, w duchowym ubóstwie, pielgrzymując jakby we mgle – w mroku wiary… Pochylając się nad naszymi codziennymi troskami i słabościami. Autor przekazuje w swojej książce mądrość i doświadczenie świętych oraz przytacza wypowiedzi współczesnych świadków wiary. Wszystko to sprawia, że książka ta jest pełna nadziei i tchnie świeżością żywej wiary. Ta książka naprawdę cię poruszy i pocieszy.”

Droga niedoskonałości – do kupienia

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

Chrystus Królem …

obraz_chrysta_krolaJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszych rodzinach i naszych sercach, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata! Niech Królestwu Twojemu nie będzie końca … AMEN

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

jesteś Polakiem i …

klękaj tylko przed Bogiem …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz