oczyszczenie

Coraz więcej rzeczy i spraw „przesuwa się” do kategorii: niekonieczne, zbędne, mało ważne, nieistotne … nieinteresujące, a nawet nudne, drażniące, wkurzające …

Dlaczego tak jest? Czyżby dlatego, że Pan Bóg przygotowuje mnie do spraw ważniejszych?

Vanitas vanitatem et omnia vanitas …

Jedynym i ostatecznym celem mojego życia jest osiągnięcie zbawienia i wszystko inne temu ma być podporządkowane.

Jeśli o tym zapomnę, jeśli żyję dla czegokolwiek innego, jeśli staram się o majątek, zabiegam o sukces, o powodzenie, o cokolwiek innego, to moje życie staje się coraz bardziej wielką przegraną. A ja doświadczam coraz bardziej frustracji i rozgoryczenia.

Related image

Opublikowano Refleksje | 2 komentarze

ból i cierpienie

Ty prosisz i modlisz się:
Panie ulecz mnie, zabierz ból i cierpienie …

A Pan Bóg mówi:
Zostawię ci chorobę, i ból, i cierpienie, ale zabiorę ci pychę, bo to bardziej dla ciebie niebezpieczne ….
Z bólem i cierpieniem poradzisz sobie -dzięki mojej łasce- ale na pychę nie ma sposobu.

Image result for Hiob

Opublikowano Refleksje | Dodaj komentarz

wróćcie, bo jestem waszym Bogiem

Image result for syn marnotrawny

Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym Panem. (Jr 3, 12. 14a)

Opublikowano Miłosierdzie | Dodaj komentarz

przebacz, bo i ty potrzebujesz przebaczenia …

Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? …  Jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. (Księga Ezechiela 18,21-28.)

Księga Psalmów 130(129),1b.2-6.7a.7b.8.


Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka.
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana bowiem jest łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. (Ewangelia wg św. Mateusza 5,20-26)

Opublikowano Pismo Święte, Refleksje | Dodaj komentarz

wyślij pączka do Afryki …

adres do strony: https://paczek.kapucyni.pl/

paczek-21

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

boję się spowiedzi …

Bardzo często jest to tylko wymówka, czasami raczej lęk przed swoimi grzechami, a nie przed spowiedzią, ale czasami …. jednak …

Opublikowano Refleksje, Sakramenty | Dodaj komentarz

Deus homo factus est ….

Bóg stał się człowiekiem, ku zadziwieniu natury,
Wszechświat jest odnowiony, przez królującego Chrystusa.

bn-latin-2

Życzmy sobie tego właśnie zadziwienia wraz z całą naturą, odnowienia naszego życia przez królującego Chrystusa, ale i po prostu BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz