Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Psalm 143 – modlitwa w ucisku …

Psalm 143, 1-11 Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16) Usłysz, Panie, modlitwę moją, † w swojej wierności przyjm moje błaganie, * wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. Nie … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Psalm 143 – prayer in distress

Psalm 143:1-11 A man is not justified by observance of the law but through faith in Jesus Christ (Galatians 2:16). Lord, listen to my prayer: * turn your ear to my appeal. You are faithful, you are just; give answer. … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

Łaska pokory …

„Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte, Refleksje | Dodaj komentarz

Życie za życie

Podczas robót w oświęcimskiej żwirowni w 1941 roku, zawala się ziemia. Ten incydent stwarza jednemu z więźniów szanse ucieczki. Janowi udaje się wydostać z obozu; po przemierzeniu wielu kilometrów osiedla się w końcu w klasztorze w Alwerni. Tam właśnie dowiaduje … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

mądrość życiowa …

Psalm 90 Bóg nadzieją człowieka. Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8) Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką * z pokolenia na pokolenie. Zanim narodziły się góry, † nim … Czytaj dalej

Opublikowano Pismo Święte | Dodaj komentarz

Izajasz 1:18-20

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

święty to grzesznik ….

Święty to grzesznik, świadomy swojej słabości … Człowiek święty, to nie człowiek bezgrzeszny. Święty jest świadom swoich grzechów, walczy z nimi, boleje, boryka się i upadając powstaje, licząc na Boże Miłosierdzie. „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii